ဝစ်ရှင်နရီ:သတ်ပုံ/တ

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
မြန်မာအက္ခရာစဉ်ဇယား
က

[ပြင်ဆင်ရန်]

တာ[ပြင်ဆင်ရန်]


တား[ပြင်ဆင်ရန်]


တိ[ပြင်ဆင်ရန်]


တီ[ပြင်ဆင်ရန်]


တီး[ပြင်ဆင်ရန်]


တု[ပြင်ဆင်ရန်]


တူ[ပြင်ဆင်ရန်]


တူး[ပြင်ဆင်ရန်]


တေ[ပြင်ဆင်ရန်]


တေး[ပြင်ဆင်ရန်]


တဲ[ပြင်ဆင်ရန်]


တဲ့[ပြင်ဆင်ရန်]


တော[ပြင်ဆင်ရန်]


တော်[ပြင်ဆင်ရန်]


တံ[ပြင်ဆင်ရန်]


တံ့[ပြင်ဆင်ရန်]


တို[ပြင်ဆင်ရန်]


တို့[ပြင်ဆင်ရန်]


တိုး[ပြင်ဆင်ရန်]


တက်[ပြင်ဆင်ရန်]


တောက်[ပြင်ဆင်ရန်]


တိုက်[ပြင်ဆင်ရန်]


တင်[ပြင်ဆင်ရန်]


တင့်[ပြင်ဆင်ရန်]


တင်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တောင်[ပြင်ဆင်ရန်]


တောင့်[ပြင်ဆင်ရန်]


တောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တိုင်[ပြင်ဆင်ရန်]


တိုင်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တည်[ပြင်ဆင်ရန်]


တည့်[ပြင်ဆင်ရန်]


တည်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တတ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တိတ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တန်[ပြင်ဆင်ရန်]


တန့်[ပြင်ဆင်ရန်]


တန်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တိန်[ပြင်ဆင်ရန်]


တိန်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တုန်[ပြင်ဆင်ရန်]


တုန်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တပ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တိပ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တုပ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တမ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တမ်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တိမ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တိမ်း[ပြင်ဆင်ရန်]

တုံ[ပြင်ဆင်ရန်]


တုံ့[ပြင်ဆင်ရန်]


တုံး[ပြင်ဆင်ရန်]


တယ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တျာ[ပြင်ဆင်ရန်]


တြိ[ပြင်ဆင်ရန်]


တွေ့[ပြင်ဆင်ရန်]


တွေး[ပြင်ဆင်ရန်]


တွဲ[ပြင်ဆင်ရန်]


တွက်[ပြင်ဆင်ရန်]


တွင်[ပြင်ဆင်ရန်]


တွတ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တွန်[ပြင်ဆင်ရန်]


တွန့်[ပြင်ဆင်ရန်]


တွန်း[ပြင်ဆင်ရန်]


တွပ်[ပြင်ဆင်ရန်]


တွယ်[ပြင်ဆင်ရန်]