တမ်းပလိတ်:list:Gregorian calendar months/ru

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

(ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန် လများ) ме́сяц григориа́нского календаря́ (mésjac grigoriánskovo kalendarjá); янва́рь (janvárʹ), февра́ль (fevrálʹ), март (mart), апре́ль (aprélʹ), май (maj), ию́нь (ijúnʹ), ию́ль (ijúlʹ), а́вгуст (ávgust), сентя́брь (sentjábrʹ), октя́брь (oktjábrʹ), ноя́брь (nojábrʹ), дека́брь (dekábrʹ) (Category: ru:လများ)


အောက်ပါ လက်စွဲစာတမ်းသည် {{list doc}} တမ်းပလိတ်မှ အလိုအလျောက် ရယူဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ ရုရှား ဘာသာစကားရှိ Gregorian calendar monthsစာရင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

အသုံးပြုပုံ။

* {{list:Gregorian calendar months/ru}}

ဘာသာစကားနှင့် စာရေးစနစ်များအားလုံးရှိ ဤစာရင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]