တမ်းပလိတ်:unsigned

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

—⁠ဤ သုံးသပ်ချက်သည် လက်မှတ်မထိုးထားပါ


Usage[ပြင်ဆင်ရန်]

This template takes the following parameters:

|1= (optional)
the username of the user who posted the comment.
|2= (optional)
a timestamp indicating when the comment was posted.
|diff= (optional)
id of the diff in which the comment was added
wikitext result
{{unsigned}} —⁠ဤ သုံးသပ်ချက်သည် လက်မှတ်မထိုးထားပါ
{{unsigned|Example}} —⁠ဤ လက်မှတ်မထိုးထားသော သုံးသပ်ချက်ကို Example (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) က ရေးသားခဲ့သည်။
{{unsigned|127.0.0.1}} —⁠ဤ လက်မှတ်မထိုးထားသော သုံးသပ်ချက်ကို 127.0.0.1 (ဆွေးနွေး) က ရေးသားခဲ့သည်။
{{unsigned|::1}} —⁠ဤ လက်မှတ်မထိုးထားသော သုံးသပ်ချက်ကို ::1 (ဆွေးနွေး) က ရေးသားခဲ့သည်။
{{unsigned||00:00, 1 January 1970 (UTC)}} —⁠ဤ လက်မှတ်မထိုးထားသော သုံးသပ်ချက်ကို 00:00, 1 January 1970 (UTC) တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
{{unsigned||00:00, 1 January 1970 (UTC)|diff=1234}} —⁠ဤ လက်မှတ်မထိုးထားသော သုံးသပ်ချက်ကို 00:00, 1 January 1970 (UTC) တွင် ရေးသားခဲ့သည်
{{unsigned|Example|00:00, 1 January 1970 (UTC)}} —⁠ဤ လက်မှတ်မထိုးထားသော သုံးသပ်ချက်ကို Example (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) က 00:00, 1 January 1970 (UTC) တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
{{unsigned|Example|00:00, 1 January 1970 (UTC)|diff=1234}} —⁠ဤ လက်မှတ်မထိုးထားသော သုံးသပ်ချက်ကို Example (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) က 00:00, 1 January 1970 (UTC) တွင် ရေးသားခဲ့သည်