မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

နောက်ဆက်တွဲ:ယူနီကုဒ်/လာအို

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
⟵ ထိုင်း

လာအို

တိဘက် ⟶

ဤစာမျက်နှာသည် ယူနီကုဒ် စံစနစ် ဗားရှင်း 14.0 ၏ “လာအို” အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အက္ခရာစာလုံးများ စာရင်း ဖြစ်သည်။ ဤဘလော့တွင် ကုဒ်ပွိုင့် U+0E80 မှ U+0EFF အထိ ပါဝင်သည်။ ဤစာလုံးနေရာရှိ သတ်မှတ်ထားသော အက္ခရာများသည် စာတန်ဖိုး Laoo (Lao) ဖြစ်သည်။

ကုဒ်ပွိုင့် ပုံ
တည်းဖြတ်
အက္ခရာစာလုံး အထွေထွေ
ကဏ္ဍ
အမည်
U+0E81 (3713) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER KO
U+0E82 (3714) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER KHO SUNG
U+0E84 (3716) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER KHO TAM
U+0E86 (3718) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI GHA
U+0E87 (3719) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER NGO
U+0E88 (3720) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER CO
U+0E89 (3721) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI CHA
U+0E8A (3722) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER SO TAM
U+0E8C (3724) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI JHA
U+0E8D (3725) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER NYO
U+0E8E (3726) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI NYA
U+0E8F (3727) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI TTA
U+0E90 (3728) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI TTHA
U+0E91 (3729) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI DDA
U+0E92 (3730) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI DDHA
U+0E93 (3731) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI NNA
U+0E94 (3732) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER DO
U+0E95 (3733) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER TO
U+0E96 (3734) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER THO SUNG
U+0E97 (3735) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER THO TAM
U+0E98 (3736) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI DHA
U+0E99 (3737) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER NO
U+0E9A (3738) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER BO
U+0E9B (3739) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PO
U+0E9C (3740) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PHO SUNG
U+0E9D (3741) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER FO TAM
Corrected name: LAO LETTER FO FON
U+0E9E (3742) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PHO TAM
U+0E9F (3743) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER FO SUNG
Corrected name: LAO LETTER FO FAY
U+0EA0 (3744) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI BHA
U+0EA1 (3745) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER MO
U+0EA2 (3746) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER YO
U+0EA3 (3747) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER LO LING
Corrected name: LAO LETTER RO
U+0EA5 (3749) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER LO LOOT
Corrected name: LAO LETTER LO
U+0EA7 (3751) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER WO
U+0EA8 (3752) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER SANSKRIT SHA
U+0EA9 (3753) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER SANSKRIT SSA
U+0EAA (3754) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER SO SUNG
U+0EAB (3755) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER HO SUNG
U+0EAC (3756) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER PALI LLA
U+0EAD (3757) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER O
U+0EAE (3758) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER HO TAM
U+0EAF (3759) Lo
(Other Letter)
LAO ELLIPSIS
U+0EB0 (3760) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN A
U+0EB1 (3761) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN MAI KAN
U+0EB2 (3762) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN AA
U+0EB3 (3763) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN AM
U+0EB4 (3764) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN I
U+0EB5 (3765) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN II
U+0EB6 (3766) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN Y
U+0EB7 (3767) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN YY
U+0EB8 (3768) ◌ຸ Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN U
U+0EB9 (3769) ◌ູ Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN UU
U+0EBA (3770) ◌຺ Mn
(Nonspacing Mark)
LAO SIGN PALI VIRAMA
U+0EBB (3771) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO VOWEL SIGN MAI KON
U+0EBC (3772) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO SEMIVOWEL SIGN LO
U+0EBD (3773) Lo
(Other Letter)
LAO SEMIVOWEL SIGN NYO
U+0EC0 (3776) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN E
U+0EC1 (3777) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN EI
U+0EC2 (3778) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN O
U+0EC3 (3779) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN AY
U+0EC4 (3780) Lo
(Other Letter)
LAO VOWEL SIGN AI
U+0EC6 (3782) Lm
(Modifier Letter)
LAO KO LA
U+0EC8 (3784) ◌່ Mn
(Nonspacing Mark)
LAO TONE MAI EK
U+0EC9 (3785) ◌້ Mn
(Nonspacing Mark)
LAO TONE MAI THO
U+0ECA (3786) ◌໊ Mn
(Nonspacing Mark)
LAO TONE MAI TI
U+0ECB (3787) ◌໋ Mn
(Nonspacing Mark)
LAO TONE MAI CATAWA
U+0ECC (3788) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO CANCELLATION MARK
U+0ECD (3789) Mn
(Nonspacing Mark)
LAO NIGGAHITA
U+0ED0 (3792) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT ZERO
U+0ED1 (3793) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT ONE
U+0ED2 (3794) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT TWO
U+0ED3 (3795) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT THREE
U+0ED4 (3796) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT FOUR
U+0ED5 (3797) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT FIVE
U+0ED6 (3798) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT SIX
U+0ED7 (3799) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT SEVEN
U+0ED8 (3800) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT EIGHT
U+0ED9 (3801) Nd
(Decimal Number)
LAO DIGIT NINE
U+0EDC (3804) Lo
(Other Letter)
LAO HO NO
U+0EDD (3805) Lo
(Other Letter)
LAO HO MO
U+0EDE (3806) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER KHMU GO
U+0EDF (3807) Lo
(Other Letter)
LAO LETTER KHMU NYO