နောက်ဆက်တွဲ:ယူနီကုဒ်/အာမေးနီးယား

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
⟵ Cyrillic Supplement

အာမေးနီးယား

ဟီဘရူး ⟶

ဤစာမျက်နှာသည် ယူနီကုဒ် စံစနစ် ဗားရှင်း 14.0 ၏ “အာမေးနီးယား” အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အက္ခရာစာလုံးများ စာရင်း ဖြစ်သည်။ ဤဘလော့တွင် ကုဒ်ပွိုင့် U+0530 မှ U+058F အထိ ပါဝင်သည်။ ဤစာလုံးနေရာရှိ သတ်မှတ်ထားသော အက္ခရာများသည် စာတန်ဖိုး Armn (Armenian) ဖြစ်သည်။ Fonts covering this block: Arian AMU

See also: Armenian ligatures in Alphabetic Presentation Forms

ကုဒ်ပွိုင့် ပုံ
တည်းဖြတ်
အက္ခရာစာလုံး အထွေထွေ
ကဏ္ဍ
အမည်
U+0531 (1329) Ա գլխագիր V-XX դարեր 01.svg Ա Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER AYB
U+0532 (1330) Ա գլխագիր V-XX դարեր 02.svg Բ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER BEN
U+0533 (1331) Ա գլխագիր V-XX դարեր 03.svg Գ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER GIM
U+0534 (1332) Ա գլխագիր V-XX դարեր 04.svg Դ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER DA
U+0535 (1333) Ա գլխագիր V-XX դարեր 05.svg Ե Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER ECH
U+0536 (1334) Ա գլխագիր V-XX դարեր 06.svg Զ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER ZA
U+0537 (1335) Ա գլխագիր V-XX դարեր 07.svg Է Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER EH
U+0538 (1336) Ա գլխագիր V-XX դարեր 08.svg Ը Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER ET
U+0539 (1337) Ա գլխագիր V-XX դարեր 09.svg Թ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER TO
U+053A (1338) Ա գլխագիր V-XX դարեր 10.svg Ժ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER ZHE
U+053B (1339) Ա գլխագիր V-XX դարեր 11.svg Ի Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER INI
U+053C (1340) Ա գլխագիր V-XX դարեր 12.svg Լ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER LIWN
U+053D (1341) Ա գլխագիր V-XX դարեր 13.svg Խ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER XEH
U+053E (1342) Ա գլխագիր V-XX դարեր 14.svg Ծ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER CA
U+053F (1343) Ա գլխագիր V-XX դարեր 15.svg Կ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER KEN
U+0540 (1344) Ա գլխագիր V-XX դարեր 16.svg Հ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER HO
U+0541 (1345) Ա գլխագիր V-XX դարեր 17.svg Ձ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER JA
U+0542 (1346) Ա գլխագիր V-XX դարեր 18.svg Ղ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER GHAD
U+0543 (1347) Ա գլխագիր V-XX դարեր 19.svg Ճ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER CHEH
U+0544 (1348) Ա գլխագիր V-XX դարեր 20.svg Մ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER MEN
U+0545 (1349) Ա գլխագիր V-XX դարեր 21.svg Յ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER YI
U+0546 (1350) Ա գլխագիր V-XX դարեր 22.svg Ն Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER NOW
U+0547 (1351) Ա գլխագիր V-XX դարեր 23.svg Շ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER SHA
U+0548 (1352) Ա գլխագիր V-XX դարեր 24.svg Ո Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER VO
U+0549 (1353) Ա գլխագիր V-XX դարեր 25.svg Չ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER CHA
U+054A (1354) Ա գլխագիր V-XX դարեր 26.svg Պ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER PEH
U+054B (1355) Ա գլխագիր V-XX դարեր 27.svg Ջ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER JHEH
U+054C (1356) Ա գլխագիր V-XX դարեր 28.svg Ռ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER RA
U+054D (1357) Ա գլխագիր V-XX դարեր 29.svg Ս Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER SEH
U+054E (1358) Ա գլխագիր V-XX դարեր 30.svg Վ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER VEW
U+054F (1359) Ա գլխագիր V-XX դարեր 31.svg Տ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER TIWN
U+0550 (1360) Ա գլխագիր V-XX դարեր 32.svg Ր Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER REH
U+0551 (1361) Ա գլխագիր V-XX դարեր 33.svg Ց Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER CO
U+0552 (1362) Ա գլխագիր V-XX դարեր 34.svg Ւ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER YIWN
U+0553 (1363) Ա գլխագիր V-XX դարեր 35.svg Փ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER PIWR
U+0554 (1364) Ա գլխագիր V-XX դարեր 36.svg Ք Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER KEH
U+0555 (1365) Ա գլխագիր V-XX դարեր 37.svg Օ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER OH
U+0556 (1366) Ա գլխագիր V-XX դարեր 38.svg Ֆ Lu
(Uppercase Letter)
ARMENIAN CAPITAL LETTER FEH
U+0559 (1369) ՙ Lm
(Modifier Letter)
ARMENIAN MODIFIER LETTER LEFT HALF RING
U+055A (1370) ՚ Po
(Other Punctuation)
ARMENIAN APOSTROPHE
U+055B (1371) ՛ Po
(Other Punctuation)
ARMENIAN EMPHASIS MARK
U+055C (1372) ՜ Po
(Other Punctuation)
ARMENIAN EXCLAMATION MARK
U+055D (1373) ՝ Po
(Other Punctuation)
ARMENIAN COMMA
U+055E (1374) ՞ Po
(Other Punctuation)
ARMENIAN QUESTION MARK
U+055F (1375) ՟ Po
(Other Punctuation)
ARMENIAN ABBREVIATION MARK
U+0560 (1376) ՠ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER TURNED AYB
U+0561 (1377) Ա բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ա Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER AYB
U+0562 (1378) Բ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg բ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER BEN
U+0563 (1379) Գ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg գ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER GIM
U+0564 (1380) Դ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg դ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER DA
U+0565 (1381) Ե-բոլորգիր- XIII-XVII-դդ.svg ե Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER ECH
U+0566 (1382) Զ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg զ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER ZA
U+0567 (1383) Է բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg է Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER EH
U+0568 (1384) Ը բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ը Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER ET
U+0569 (1385) Թ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg թ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER TO
U+056A (1386) Ժ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ժ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER ZHE
U+056B (1387) Ի բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ի Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER INI
U+056C (1388) Լ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg լ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER LIWN
U+056D (1389) Խ բոլորգիր (V-XVII դդ.).svg խ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER XEH
U+056E (1390) Ծ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ծ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER CA
U+056F (1391) Կ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg կ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER KEN
U+0570 (1392) Հ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg հ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER HO
U+0571 (1393) Ձ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ձ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER JA
U+0572 (1394) Ղ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ղ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER GHAD
U+0573 (1395) Ճ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ճ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER CHEH
U+0574 (1396) Մ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg մ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER MEN
U+0575 (1397) Յ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg յ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER YI
U+0576 (1398) Ն բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ն Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER NOW
U+0577 (1399) Շ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg շ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER SHA
U+0578 (1400) Ո բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ո Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER VO
U+0579 (1401) Չ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg չ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER CHA
U+057A (1402) Պ բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg պ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER PEH
U+057B (1403) Ջ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ջ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER JHEH
U+057C (1404) Ռ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ռ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER RA
U+057D (1405) Ս բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ս Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER SEH
U+057E (1406) Վ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg վ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER VEW
U+057F (1407) Տ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg տ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER TIWN
U+0580 (1408) Ր բոլորգիր (XIII-XVII դդ.).svg ր Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER REH
U+0581 (1409) Ց բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ց Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER CO
U+0582 (1410) Ւ բոլորգիր (XV դ.).svg ւ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER YIWN
U+0583 (1411) Փ բոլորգիր (V-XX դդ.).svg փ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER PIWR
U+0584 (1412) Ք բոլորգիր (V-XX դդ.).svg ք Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER KEH
U+0585 (1413) օ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER OH
U+0586 (1414) Ֆ բոլորգիր (XVII-XX դդ.).svg ֆ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER FEH
U+0587 (1415) և Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LIGATURE ECH YIWN
U+0588 (1416) ֈ Ll
(Lowercase Letter)
ARMENIAN SMALL LETTER YI WITH STROKE
U+0589 (1417) ։ Po
(Other Punctuation)
ARMENIAN FULL STOP
U+058A (1418) ֊ Pd
(Dash Punctuation)
ARMENIAN HYPHEN
U+058D (1421) Right-Facing Armenian Eternity Sign UC 058D SVG.svg ֍ So
(Other Symbol)
RIGHT-FACING ARMENIAN ETERNITY SIGN
U+058E (1422) Left-Facing Armenian Eternity Sign UC 058E SVG.svg ֎ So
(Other Symbol)
LEFT-FACING ARMENIAN ETERNITY SIGN
U+058F (1423) ֏ Sc
(Currency Symbol)
ARMENIAN DRAM SIGN