ဝစ်ရှင်နရီ:ကာရန်များ

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

ဝစ်ရှင်နရီတွင် ကာရန်အလိုက် စုစည်းထားသော စကားလုံးများကို "ကာရန်များ:" အမည်ညွှန်းအသုံးပြုထားသည်။ လမ်းညွှန်အတွက် ကာရန်များ:အင်္ဂလိပ် ကို ကြည့်ပါ။ အချို့သော ဘာသာစကားများအတွက် လမ်းညွှန်များ မရရှိနိုင်သေးပါ။ ပင်မအမည်ညွှန်းတွင် ကာရန် ပုံစံချခြင်းအတွက် ဝစ်ရှင်နရီ:အသံထွက် § ကာရန်များတွင် ကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ် ကာရန် စာမျက်နှာ နမူနာတစ်ခုအနေဖြင့် ကာရန်များ:အင်္ဂလိပ်/eɪm ကို ကြည့်ပါ။

ကာရန် စာမျက်နှာများကို ဘာသာစကားအလိုက် ကဏ္ဍခွဲထားပြီး ကဏ္ဍ:ဘာသာစကားအလိုက် ကာရန်များတွင် ကြည့်နိုင်သည်။

ကာရန် အညွှန်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ဘာသာစကားအလိုက် ကာရန်များ
လမ်းညွှန် သို့ အညွှန်း ဘာသာစကား၏ ကာရန်စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ
ကာရန်များ:အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:အင်္ဂလိပ် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ِအာရဗီ အာရဗီ ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:အာရဗီ ကာရန်များ
ကာရန်များ:ကတ်တလန် ကတ်တလန် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ကတ်တလန် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ချက် ချက် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ချက် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဒိန်းမတ် ဒိန်းမတ် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဒိန်းမတ် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဒတ်ချ် ဒတ်ချ် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဒတ်ချ် ကာရန်များ
ကာရန်များ:အက်စပရန်တို အက်စပရန်တို ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:အက်စပရန်တို ကာရန်များ
ကာရန်များ:အက်စ်တိုးနီးယား အက်စ်တိုးနီးယား ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:အက်စ်တိုးနီးယား ကာရန်များ
ကာရန်များ:Faroese All Faroese ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Faroese ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဖင်လန် ဖင်လန် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဖင်လန် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ပြင်သစ် ပြင်သစ် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ပြင်သစ် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဂျာမန် ဂျာမန် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဂျာမန် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဂရိ ဂရိ ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဂရိ ကာရန်များ
ကာရန်များ:Gujarati All Gujarati ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Gujarati ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဟင်ဒီ ဟင်ဒီ ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဟင်ဒီ ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဟန်ဂေရီ ဟန်ဂေရီ ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဟန်ဂေရီ ကာရန်များ
ကာရန်များ:Icelandic All Icelandic ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Icelandic ကာရန်များ
ကာရန်များ:အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှား ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:အင်ဒိုနီးရှား ကာရန်များ
ကာရန်များ:အီတလီ အီတလီ ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:အီတလီ ကာရန်များ
ကာရန်များ:Kurdish All Kurdish ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Northern Kurdish ကာရန်များ
ကာရန်များ:လက်တင် လက်တင် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:လက်တင် ကာရန်များ
ကာရန်များ:လူဇင်ဘတ် လူဇင်ဘတ် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:လူဇင်ဘတ် ကာရန်များ
ကာရန်များ:Macedonian All Macedonian ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Macedonian ကာရန်များ
ကာရန်များ:မလေး မလေး ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:မလေး ကာရန်များ
ကာရန်များ:Maltese All Maltese ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Maltese ကာရန်များ
ကာရန်များ:Middle English All Middle English ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Middle English ကာရန်များ
ကာရန်များ:Neapolitan All Neapolitan ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Neapolitan ကာရန်များ
ကာရန်များ:Norwegian All Norwegian ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Norwegian ကာရန်များ
ကာရန်များ:ရှေးဟောင်းပြင်သစ် ရှေးဟောင်းပြင်သစ် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ရှေးဟောင်းပြင်သစ် ကာရန်များ
ကာရန်များ:Persian All Persian ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Persian ကာရန်များ
ကာရန်များ:Pohnpeian All Pohnpeian ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Pohnpeian ကာရန်များ
ကာရန်များ:Polish All Polish ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Polish ကာရန်များ
ကာရန်များ:ပေါ်တူဂီ ပေါ်တူဂီ ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ပေါ်တူဂီ ကာရန်များ
ကာရန်များ:Romanian All Romanian ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Romanian ကာရန်များ
ကာရန်များ:ရုရှား ရုရှား ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ရုရှား ကာရန်များ
ကာရန်များ:Serbo-Croatian All Serbo-Croatian ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Serbo-Croatian ကာရန်များ
ကာရန်များ:စပိန် စပိန် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:စပိန် ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဆွီဒင် ဆွီဒင် ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဆွီဒင် ကာရန်များ
ကာရန်များ:Tagalog All Tagalog ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Tagalog ကာရန်များ
ကာရန်များ:Telugu All Telugu ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Telugu ကာရန်များ
ကာရန်များ:ထိုင်း ထိုင်း ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ထိုင်း ကာရန်များ
ကာရန်များ:Toki Pona All Toki Pona ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Toki Pona ကာရန်များ
ကာရန်များ:ဝေလ ဝေလ ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:ဝေလ ကာရန်များ
ကာရန်များ:Zazaki All Zazaki ကာရန် စာမျက်နှာများ အားလုံး ကဏ္ဍ:Zazaki ကာရန်များ


ဘာသာစကားအားလုံး၏ ကာရန်စာမျက်နှာများ အားလုံး ကိုလည်း ကြည့်ပါ။