မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

faculty

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

အင်္ဂလိပ်

[ပြင်ဆင်ရန်]

faculty

  • စွမ်းဆောင်နိုင်သော ၊
  • တက္ကသိုလ် စာသင်ဆရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများ ၊
[ပြင်ဆင်ရန်]

ability, absolute power, absolutism, adequacy, adroitness, appurtenance, aptitude, aptness, authority, authorization, bent, birthright, bump, caliber, capability, capacity, claim, cleverness, competence, competency, conjugal right, consciousness, constituted authority, delegated authority, demand, department, dexterity, discipline, dispensation, divine right, dower, dowry, droit, due, efficacy, efficiency, endowment, equipment, facility, faculties, fitness, flair, forte, function, genius, gift, inalienable right, indirect authority, inherent authority, instinct, intellectual gifts, intellectuals, interest, jus divinum, knack, lawful authority, leaning, legal authority, legitimacy, liberty, long suit, makings, members, metier, natural endowment, natural gift, natural right, nose, parts, penchant, permission, personnel, potential, power, powers, predilection, prerogative, prescription, presumptive right, pretense, pretension, privilege, proclivity, professorate, professordom, professoriate, professors, proficiency, propensity, proper claim, property, property right, qualification, quality, regality, right, rightful authority, royal prerogative, sanction, school, senses, skill, speciality, staff, strong flair, strong point, sufficiency, susceptibility, talent, talents, the goods, the say, the say-so, the stuff, title, turn, vested authority, vested interest, vested right, vicarious authority, what it takes, wits