မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

feedback

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

feedback

  1. (စားသုံးသူ) တုံ့ပြန်ချက်။ (techn) (စက်ကိရိယာစသည်) တုံ့ပြန်မှု၊ တုံ့ပြန်ချက်။