ဝစ်ရှင်နရီ:သတ်ပုံ/ဓ

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
မြန်မာအက္ခရာစဉ်ဇယား
က

[ပြင်ဆင်ရန်]


ဓာ[ပြင်ဆင်ရန်]


ဓား[ပြင်ဆင်ရန်]


ဓူ[ပြင်ဆင်ရန်]


ဓာတ်[ပြင်ဆင်ရန်]


ဓမ်[ပြင်ဆင်ရန်]