ဝစ်ရှင်နရီ:Bots

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

I also request botstatus for this interwiki bot, run by m:User:GerardM, thanks, --ငွက္ (:> )=| ၁၁:၄၄၊ ၂၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)

Support[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Support--Piolinfax ၁၄:၄၈၊ ၂၂ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)

Oppose[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Oppose I doubt that this bot is really working for interwikies. See fr:Special:Contributions/RobotGMwikt -- Quentinv57 ၀၈:၅၀၊ ၅ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)

Comments[ပြင်ဆင်ရန်]

 • Technical details: everyone could do also these two operations with m:redirect.py and AWB. JackPotte ၂၁:၃၈၊ ၁၀ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
  • Support -- Quentinv57 ၁၅:၂၉၊ ၁၉ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
   • Flagged. Dferg ၁၀:၂၇၊ ၁၀ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)

I propose User:MgSunBot to be flagged as a bot so that it's frequent updates on Myanmar Wikipedia and Myanmar Wiktionary won't appear on လတ်တလောအပြောင်းအလဲများ.

("ဥာ" "ဉာ" "ဥ်" "ဉ်" "ုွ" "ွု" "ံွ" "ွံ" "ှွ" "ွှ" "ံု" "ုံ" "စျ" "ဈ" "သြ" "ဩ" "ဪ" "ဪ" "၀ိ" "ဝိ" "၀ီ" "ဝီ" "၀ု" "ဝု" "၀ူ" "ဝူ" "၀ေ" "ဝေ" "၀ဲ" "ဝဲ" "၀ါ" "ဝါ" "၀ှ" "ဝှ" "၀ံ" "ဝံ" "၀က်" "ဝက်" "၀ဂ်" "ဝဂ်" "၀င်" "ဝင်" "၀စ်" "ဝစ်" "၀ဍ်" "ဝဍ်" "၀ဋ်" "ဝဋ်" "၀ဏ်" "ဝဏ်" "၀တ်" "ဝတ်" "၀ဒ်" "ဝဒ်" "၀န်" "ဝန်" "၀ပ်" "ဝပ်" "၀ဘ်" "ဝဘ်" "၀ဗ်" "ဝဗ်" "၀မ်" "ဝမ်" "၀ယ်" "ဝယ်" "၀က္" "ဝက္" "၀ဂ္" "ဝဂ္" "၀စ္" "ဝစ္" "၀ဇ္" "ဝဇ္" "၀ဍ္" "ဝဍ္" "၀ဋ္" "ဝဋ္" "၀ဋ္" "ဝဎ္" "၀ဎ္" "ဝဏ္" "၀တ္" "ဝတ္" "၀ဒ္" "ဝဒ္" "၀န္" "ဝန္" "၀ပ္" "ဝပ္" "၀ဗ္" "ဝဗ္" "၀မ္" "ဝမ္" "၀လ္" "ဝလ္" "််" "်" "့့" "့" "ံံ" "ံ" "္္" "္") @=={Lionslayer> ၀၄:၂၄၊ ၁၈ မတ်​ ၂၀၁၁ (UTC)

 • Botmaster: de:User:Yoursmile
 • Bot's name: User:YS-Bot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: list
 • Purpose: interwiki
 • Technical details: pywikipediabot, latest versions

If you need some test edits, just tell me. Best regards --Yoursmile (talk) ၁၂:၃၃၊ ၂၁ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၂ (UTC)

 • Botmaster: User:Ninjastrikers
 • Bot's name: User:NjsBot
 • Already has a bot flag on: mywiki
 • Purpose: text replacing, fixes encoding errors
 • Technical details: pywikibot

NinjaStrikers «» ၀၇:၃၂၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]